banking, finance, administration, internal control


Last Updated: 28th February 2019 (over 3 years ago)

Address
Suriname

E-mail
Locked

Gender
Male

Age Range
35 to 44

Qualification Level
Masters

Languages
Dutch, English, Hindi, Urdu

Summary

van november 2017 tot heden werkzaam als business analist bij de Trustbank Amanah. Het analyseren van bedrijfskredietaanvragen/investeringsaanvragen, projectfinancieringen, aflossingscapaciteiten berekenen, vermogenspositie van kredietaanvragers in kaart brengen, balans, V en W en cashflow analyses maken, kredietrevisies, kredietrisico’s in kaart brengen.

Van medio 2011 tot oktober 2017 werkzaam geweest op de afdeling Financiële Zaken van de B.B.S. (Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname) als waarnemend Hoofd. Begrotingsopstelling en uitvoering en control behoorden tot mijn taken. Verder budgetbewaking, inkopen, aanbestedingen voorbereiden en coördineren, veel vrijwillige coördinerende werkzaamheden verricht betreffende uitvoering van infrastructurele projecten.

Van begin 2008 tot medio 2011werkzaam geweest op de afdeling Interne Controle als Senior medewerker tevens Plaatsvervanger van het Hoofd Interne Controle van bovengenoemd Ministerie. Tijdens deze functie kennis en inzicht verworven over de organisatorische processen en procedures binnen de verschillende dienstonderdelen en korpsen, zoals KPS, KBS, BBS en Delinquentenzorg. Administratieve controle werkzaamheden verricht. Controle op naleving van comptabele regels, procedures en processen en fraude onderzoekingen verricht, magazijncontrole, inkoopcontrole etc.

Van medio 2007 tot begin 2008 gefunctioneerd op de afdeling Financieel Beheer van het Ministerie van Justitie en Politie t.b.v. de projectadministratie.

Van 2005 t/m medio 2007 gefunctioneerd op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) als Financieel Manager t.b.v. het Project Institutionele en Organisatorische Versterking B.O.G. Zorg dragen van alle projectuitgaven, budgetbewaking en financiële administratie, assistentie verlenen aan de project manager in de uitvoering van het project

Education

anton de kom universiteit van suriname
bedrijfseconoom

   Oct 1999
— Aug 2005

Experience

trustbank amanah
business analist

   Nov 2017
— Current

werkzaam als business analist bij de Trustbank Amanah. Het analyseren van bedrijfskredietaanvragen/investeringsaanvragen, projectfinancieringen, aflossingscapaciteiten berekenen, vermogenspositie van kredietaanvragers in kaart brengen, balans, V en W en cashflow analyses maken, kredietrevisies, kredietrisico’s in kaart brengen

Ad
Ad
Ad